Text Size
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Od września bieżącego roku CKZiU w Strzelinie jest beneficjentem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, co wiąże się z otrzymaniem wsparcia finansowego 15 tysięcy złotych ze środków budżetu państwa na zakup książek do biblioteki szkolnej.

Przypomnijmy, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa to program wieloletni, ustanowiony przez Radę Ministrów 6 października 2015 roku na lata 2016 – 2020. Jego koordynacją zajmuje się Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z Biblioteką Narodową, Instytutem Książki i Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Celem ogólnym Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa jest „Wzmocnienie aktywności czytelniczej społeczeństwa oraz rozwój bibliotek w Polsce”. Program został podzielony na cztery priorytety. Nasza Szkoła przystąpiła do realizacji Priorytetu 3: Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Pozostałe trzy dotyczą: Zakupu nowości wydawniczych do bibliotek publicznych (Priorytet 1.), Infrastruktury bibliotek 2016–2020 (Priorytet 2.) oraz Udostępnienia publikacji w formatach cyfrowych (Priorytet 4.).

Biblioteka szkolna CKZiU w Strzelinie, w ramach realizowanego Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, podejmuje wiele doraźnych i długofalowych działań, mających na celu promowanie i rozwijanie czytelnictwa wśród młodzieży, poczynając od skierowanej do rodziców w czasie zebrania prelekcji na temat wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży, poprzez akcję Tygodnia Głośnego Czytania, aż do uatrakcyjnienia oferty czytelniczej. Już wkrótce w zbiorach biblioteki szkolnej możemy spodziewać się nowości wydawniczych, których zakup zostanie sfinansowany częściowo ze środków Programu. Na wybór tytułów, jakie powinny znaleźć się w naszej bibliotece, mieli wpływ zarówno nauczyciele, jak i uczniowie, zgłaszając własne propozycje czytelnicze. Tę możliwość pozytywnie ocenia Weronika z klasy drugiej Technikum: „Jeśli chodzi o całe przedsięwzięcie, to jest to dobry pomysł, bo przez to, jak wiele rodzajów książek może być zakupionych, każdy może sprawdzić, czy dany gatunek literatury będzie mu odpowiadał”. Listę planowanych zakupów zaaprobowała Rada Rodziców oraz biblioteki publiczne. Innym założeniem NPRCz, mającym poprawić stan czytelnictwa wśród młodych, jest wzrost dostępności książek w bibliotece. Również i o to dba nasza biblioteka, systematycznie uzupełniając i poszerzając księgozbiór – ostatnio o lektury obowiązkowe i uzupełniające do nowej podstawy programowej, choć nie tylko, bowiem zakupiono również książki spoza kanonu lektur.

Otrzymanie wymiernej pomocy w postaci dotacji finansowej to jednak nie jedyna, choć bardzo istotna, korzyść z przystąpienia naszej biblioteki do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Założeniem Programu jest ex definitione poprawa stanu czytelnictwa w Polsce. A dobrze wyposażona biblioteka szkolna ma pomóc w rozwijaniu zainteresowań czytelniczych młodzieży, zwiększaniu kompetencji czytania oraz kształtowaniu postaw twórczych.

Na koniec, o ocenę Programu, poprosiliśmy nauczycieli bibliotekarzy w naszej szkole. Obie Panie zgodnie twierdzą: „Najważniejsze, że księgozbiór się wzbogaci o dużo ciekawych nowości książkowych (w większości wybranych przez uczniów). Mamy nadzieję, że to przyciągnie więcej czytelników do biblioteki. Będziemy wzbogacać bibliotekę i promować czytelnictwo. Bardzo się cieszymy z przystąpienia do Programu, mimo… wielu formalności z tym związanych.” – dodają.                                                                            

Beata Dąbrowska

28 września, w poniedziałek, rozpoczął się w CKZiU w Strzelinie Tydzień Głośnego Czytania. Akcja potrwa do piątku, 2 października, i przebiega pod hasłem: „Czytanie uskrzydla!” Organizatorem wydarzenia jest biblioteka szkolna. Cel przedsięwzięcia to zachęcanie do czytania, głośnego w szczególności, dbałość o piękno i kulturę słowa oraz promowanie literatury.

W akcję może włączyć się każdy ze szkolnej społeczności – zarówno uczniowie, nauczyciele, jak  i pracownicy szkoły. Wystarczy wybrany przez siebie tekst literacki czytać kilka minut w czasie zajęć lub… na przerwie. Możemy przeczytać fragment ulubionej powieści lub opowiadania, ulubiony wiersz lub fragment dramatu; lekturę szkolną lub tekst spoza kanonu; literaturę polską lub powszechną, współczesną lub dawną; dzieło zaliczane do kategorii arcydzieł lub kicz; literaturę zawierającą obrazowanie mimetyczne lub kreacyjne. Najważniejsze: czytajmy! I pamiętajmy też, by utrwalić te chwile na fotografii.

O korzyściach płynących z czytania przypomina nam plakat promujący nasze wydarzenie: „Czytanie uczy języka i myślenia, ćwiczy pamięć i koncentrację,poszerza wiedzę i ułatwia naukę,pomaga osiągnąć sukces w życiu,rozwija wyobraźnię,wspiera rozwój psychiczny,buduje wieź emocjonalną”. Słowem – czytanie jest zajęciem przyjemnym i pożytecznym. A według Cycerona:

„Czytanie rozwija rozum młodzieży,

odmładza charakter starca,

uszlachetnia w chwilach pomyślności,

daje pomoc i pocieszenie w przeciwnościach”.

Beata Dąbrowska

Szanowni Państwo!

1 września rozpoczął się rok szkolny 2020/2021. Rok wyjątkowo trudny, stojący bowiem pod znakiem bezprecedensowego wyzwania jakim są zmagania z pandemią koronawirusa. Wróciliśmy do nauczania stacjonarnego, które jest bardziej efektywne, służy uspołecznieniu dzieci i młodzieży, zabezpiecza przed negatywnymi skutkami długotrwałej izolacji. Wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom większości społeczeństwa, o czym bezspornie zaświadczają sondaże opinii publicznej. Postępujemy jak wiele innych krajów na świecie
i ogół państw Unii Europejskiej.

Po dwóch tygodniach nauki można pokusić się o pierwsze podsumowania i wnioski:

 1. Z radością informuję, że na dzień 14 września br. rano w naszym województwie nauczaniem zdalnym zostało objętych 4 jednostek oświaty, zaś nauczanie hybrydowe (częściowo stacjonarne, częściowo zdalne) odbywa się
  w 8 jednostkach. To zaledwie ułamek wszystkich szkół, przedszkoli i placówek tak publicznych jak i niepublicznych, których łącznie jest 2759.
 2. Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek przygotowali i wprowadzili regulaminy funkcjonowania swoich jednostek w czasie pandemii koronawirusa. Regulaminy te uwzględniają specyfikę poszczególnych szkół, przedszkoli i placówek oraz lokalne uwarunkowania.
 3. Organy prowadzące, wśród których lwią część stanowią samorządy, odpowiednio wyposażyły i zabezpieczyły podległe sobie jednostki oświatowe. Prowadzenie jednostek oświatowych jest zadaniem własnym samorządów gminnych, powiatowych i wojewódzkich (gminy prowadzą przedszkola i szkoły podstawowe, powiaty placówki i szkoły ponadpodstawowe, województwa placówki i szkoły ponadpodstawowe o zasięgu wojewódzkim). Na ten cel mają zagwarantowane udziały w podatkach, zaś w ramach wsparcia z budżetu centralnego otrzymują
  z Ministerstwa Edukacji Narodowej subwencje (na uczniów oraz dzieci 6-letnie
  w „zerówkach” w szkołach i przedszkolach) oraz dotacje.
 4. Organom prowadzącym i dyrektorom pospieszyły z pomocą centralne władze państwowe i ich lokalne ekspozytury:
 • Główny Inspektor Sanitarny, Minister Zdrowia i Minister Edukacji Narodowej przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego przygotowali wytyczne dla dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek - w strefie zielonej, a także żółtej i czerwonej (w powiatach z większą liczbą zakażeń).
 • Ministerstwo Zdrowia przeznaczyło dla jednostek oświaty 4 mln litrów płynu dezynfekującego, 50 mln maseczek oraz 75 tys. termometrów bezdotykowych. W systematycznej dystrybucji pomagają Wojska Obrony Terytorialnej („terytorialsi”).
 • Przed rozpoczęciem roku szkolnego we wszystkich powiatach odbyły się spotkania dyrektorów szkół z przedstawicielami Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych.
 • Każdy dyrektor otrzymał specjalny numer telefonu („gorącą linię”) umożliwiający szybki kontakt z pracownikiem Sanepidu.
 • W dniu 24 sierpnia br. skierowałem do dyrektorów list zawierający ważne informacje, sugestie i praktyczne podpowiedzi.
 • Kuratorium Oświaty przygotowało elektroniczny formularz, za pośrednictwem którego dyrektorzy mogą kierować pytania do Kuratorium Oświaty oraz właściwych czyli Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych (od ich opinii zależy przejście jednostki oświatowej na tryb nauczania hybrydowego lub zdalnego).
 • Wizytatorzy Kuratorium Oświaty w swoich rejonach wizytacyjnych służą dyrektorom radą i pomocą, ważne informacje są rozsyłane elektronicznie do szkół, przedszkoli i placówek oraz umieszczane na stronie internetowej www.kuratorium.wroclaw.pl
 1. To, że sytuacja jest pod kontrolą i prawie 100% jednostek oświatowych pracuje stacjonarnie nie może skłaniać do popadania w euforię i huraoptymizm. Walka
  z koronawirusem będzie trwała przez najbliższe miesiące, zaś sezon jesienno-zimowy tradycyjnie obfitujący w przeziębienia i zachorowania na grypę może przynieść także przyrost zakażeń koronawirusem, a tym samym wzrost liczby jednostek oświatowych objętych nauczaniem hybrydowym bądź zdalnym. Zapewniam, że działania osób oraz instytucji odpowiedzialnych za zdrowie
  i bezpieczeństwo w szkołach, przedszkolach i placówkach będą szybkie
  i adekwatne do sytuacji.
 2. Dziś jesteśmy dużo lepiej przygotowani do nauczania zdalnego niż kilka miesięcy temu:
 • Nauczycielom przybyło wiedzy i praktycznych umiejętności. Mają oni możliwość uczestnictwa w kursach i szkoleniach jak efektywnie uczyć na odległość. Informacje o takich nieodpłatnych (w tym finansowanych
  z funduszy unijnych) formach podnoszenia kwalifikacji są umieszczane na stronie MEN wwww.men.gov.pl i Kuratorium Oświaty we Wrocławiu www.kuratorium.wroclaw.pl
 • Zwiększyła się ilość komputerowego sprzętu. Ministerstwo Cyfryzacji przeznaczyło jeszcze w r. szk. 2019/2020 kwotę 367 mln. zł na zakup komputerów, laptopów i tabletów do szkół w całym kraju, na początku
  r. szk. 2020/2021 trafi do szkół kolejnych 40 tys. laptopów. Zakupów
  z własnych środków dokonują też organy prowadzące oraz fundacje
  i stowarzyszenia wspierające szkoły.
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej jeszcze wiosną br. uruchomiło platformę edukacyjną e-podręczniki.pl. Umożliwia ona bezpłatne prowadzenie zajęć on-line, zawiera cenne materiały dydaktyczne, jest systematycznie wzbogacana. Niektóre samorządy uruchomiły własne platformy cyfrowe do zdalnego nauczania.
 1. Wszystkim instytucjom i osobom - z dyrektorami szkół, przedszkoli i placówek na czele - dzięki którym w jednostkach oświatowych w naszym województwie jest bezpiecznie należy się serdeczne podziękowanie i szacunek. Bardzo, ale to bardzo dziękuję!

Szanowni Państwo!

Bardzo proszę o zrozumienie dla rygorów sanitarnych i zasad wprowadzonych przez dyrektorów w szkołach, przedszkolach i placówkach. Proszę, abyście Państwo je respektowali, a do ich przestrzegania i stosowania motywowali swoje pociechy. Regulaminy obowiązujące w szkołach w czasie pandemii koronawirusa mogą być modyfikowane. Państwa wnioski i postulaty czy to indywidualne, czy formułowane przez Radę Rodziców
i Radę Szkoły (społeczny organ złożony w równych częściach z uczniów, nauczycieli
i rodziców; działa w niektórych szkołach na Dolnym Śląsku) bez wątpienia zostaną wzięte pod uwagę przez dyrektorów.

Proszę o konsekwencję i wytrwałość w stosowaniu się do zasad sanitarnych
(w szczególności częste mycie i dezynfekowanie rąk; zachowywanie dystansu tam, gdzie jest to możliwe; noszenie maseczek i przyłbic, tam gdzie jest to zalecane). Bezcenna i niezbędna jest odpowiedzialność za siebie i innych (gdy jestem chory - kontaktuję się telefonicznie
z lekarzem, nie idę do pracy; kiedy mam dziecko chore - kontaktuję się telefonicznie
z lekarzem, nie wysyłam dziecka do przedszkola, szkoły, placówki).

Zachęcam do odwiedzania stron internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej
i Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, strony te są bogatym źródłem aktualnych
i wiarygodnych informacji, dostarczają zainteresowanym użytecznej wiedzy. W ważnych sprawach i z problemami, które z różnych powodów nie są rozwiązywane w szkole, przedszkolu czy placówce, proszę o kontakt z pracownikami Kuratorium Oświaty zarówno we Wrocławiu, jak i w Delegaturach Kuratorium w Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu.
Z powodu pandemii koronawirusa preferowany jest kontakt telefoniczny i e-mailowy.

Jestem święcie przekonany, że jako jedna wielka oświatowa rodzina podołamy wyzwaniu, zdamy egzamin z solidarności, odpowiedzialności i dyscypliny. W tych trudnych chwilach wspierając się - bądźmy razem!

Z życzeniami zdrowia i wyrazami szacunku

Roman Kowalczyk

Dolnośląski Kurator Oświaty

1 września rozpoczęliśmy kolejny nowy rok szkolny. Będzie on inny niż zwykle ze względu na utrzymującą się sytuację epidemiczną i zaostrzony rygor sanitarny w szkole.

 

Ponad siedmiuset uczniów i ponad siedemdziesięciu nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie 1 września rozpoczęło rok szkolny 2020/2021. Tym razem, z powodu obostrzeń w związku z COVID-19, zrezygnowano z uroczystej akademii i oprawy artystycznej. Uczniowie starszych klas spotkali się ze swoimi wychowawcami w wyznaczonych salach na lekcji wychowawczej, poświęconej przybliżeniu tradycji i Patrona Szkoły – Bohaterów Westerplatte. W wydarzeniu na placu apelowym uczestniczyli: Dyrekcja Szkoły, Wicestarosta Powiatu Strzelińskiego, Przewodniczący Rady Rodziców i Wychowawcy klas pierwszych.

Kilka słów na rozpoczęcie nowego roku szkolnego skierował do zebranych Dyrektor Szkoły Robert Kozuń. Podkreślił rolę nauczania stacjonarnego oraz znaczenie szkoły i nauczyciela w życiu człowieka. Oficjalnie, uroczyście powitał w nowej szkole uczniów klas pierwszych Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia. Zwracając się do pierwszoklasistów, zaznaczył, że rozpoczynają nowy etap edukacyjny i po raz pierwszy będą uczyć się teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych, w czym będzie ich wspierać kompetentna kadra pedagogiczna i dobrze wyposażone pracownie. Natomiast Wicestarosta Powiatu Strzelińskiego Aleksander Skorupski w swoim wystąpieniu mówił o roli nauczyciela w życiu młodego człowieka, o przekazywaniu wiedzy i wychowywaniu.

Siedem płonących zniczy i wiązanka kwiatów złożona przez delegację uczniów na płycie symbolizującej Westerplatte stanowiły akcent patriotyczny dzisiejszego dnia. Przypomniały o 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej i bohaterskiej Obronie Wybrzeża, były upamiętnieniem i oddaniem hołdu Ofiarom.

Podczas inauguracji nowego roku szkolnego tym razem zwrócono uwagę nie tylko na aspekt dydaktyki i wychowania w szkole, lecz także, a może przede wszystkim, w kontekście pandemii koronawirusa, na aspekt bezpieczeństwa. Dyrektor przypomniał o wdrożonych w naszej szkole od 1 września Procedurach postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 oraz o Regulaminie organizacji pracy w okresie epidemii COVID-19, tym samym zalecając ich przestrzeganie w trosce o bezpieczeństwo własne i innych.

(Beata Dąbrowska)